ОБАВЕШТЕЊЕ МЕДИЈИМА

8. децембар 2017.
Nagrade

Савез естрадно-музичких уметника Србије, репрезентативно удружење у култури, по први пут, додељује ЕСТРАДНО-МУЗИЧКУ НАГРАДУ СРБИЈЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО истакнутим естрадно-музичким уметницима у знак признања за изузетан свеукупан допринос естрадно-музичкој уметности.
Опширније

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

1. август 2017.
Obaveštenje

Због дезинформација о раду Службе у току годишњих одмора обавештавамо музичаре да ће Савез естрадно-музичких уметника Србије и Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије нормално радити у току августа и издавати јавне исправе - уверења, односно потврде музичарима предвиђене законом и Посебним колективним уговором.
Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ

24. април 2017.
Obaveštenje

Удружење "ИЗВОР" за заштиту народне музике – Београд, Рашка Павловића 28, није чланица Савеза естрадно-музичких уметника Србије одлуком СЕМУС-а од 14.12.2016. године због грубог кршења Општих аката и одлука СЕМУС-а и непоштовања законских прописа.
Опширније

ЕСТРАДА ДОБИЈА КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

19. април 2017.
Večernje novosti

На седници Савета дато је и зелено светло да се после више од годину дана потпише проширено дејство колективног уговора за радно ангажовање естрадних уметника у угоститељству. Проблем у овој области је настао када се Министарство културе прогласило ненадлежним за естраду уз образложење да то није њихов ресор. (за наставак текста клик на слику или опширније)
Опширније

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ

10. фебруар 2017.
Šaban Šaulić

На основу члана 36. став 1. тачка 13) Статута Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије – Београд Републички одбор, на предлог Комисије за награде, на седници одржаној 14.12.2016 године је, једногласно, донео

ОДЛУКУ
о додели
ПОВЕЉЕ СИНДИКАТА
Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ

9. фебруар 2017.
Golub i Šaban

Савез естрадно-музичких уметника Србије, репрезентативно уметничко удружење у култури (основан 1969. године), који у свом саставу има 25 удружења у градовима Србије, након 25 година доделио је ЕСТРАДНО-МУЗИЧКУ НАГРАДУ СРБИЈЕ. Ова награда додељује се естрадно-музичким уметницима и ауторима емисија за изузетне успехе у естрадно-музичкој уметности...( кликни на ЛИНК за фото-албум )
Опширније

ЧЛАНАРИНА У 2017. ГОДИНИ

23. децембар 2016.
puzzle

Чланом 65. Статута Синдиката је предвиђено да чланарина буде 2% од зараде члана у складу са наведеним Посебним колективним уговором, па како није тим Уговором утврђен износ чланарине која би се уплаћивала преко послодавца, то према члану 36. став 1. тачка 20, Републички одбор Синдиката утврђује чланарину у износу од 3.500,00 динара за чланове који нису самосталци, односно 500,00 динара за чланове који имају статус самосталних уметника или извођача, као и поступак наплате.
Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О КРШЕЊУ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА

4. новембар 2016.
Muzičari

Обавештавамо музичаре и вокалне извођаче да један број удружења и појединаца одговорних лица у удружењима већ дуже време незаконито издаје јавне исправе (уверења и потврде) о статусу музичара и вокалних извођача и на тај начин чине кривична дела и кршења других законских прописа.
Опширније

OБАВЕШТЕЊЕ

8. септембар 2016.
Muzičari

Поводом најновијег лажног и узмениравајућег обавештења "за све музичаре и певаче" датог на сајту Удружења есрадних уметника (и извођача) Србије од стране председника Андрије Бајића, у циљу правилног и тачног обавештења естрадно-музичких уметника и извођача Синдикат естрадних уметника и извођача Србије, даје следеће Саопштење:
Опширније

OБАВЕШТЕЊЕ

ЗА МУЗИЧАРЕ, ВОКАЛНЕ СОЛИСТЕ И ОРГАНИЗАТОРЕ КОЈИ ИМАЈУ РЕГИСТРОВАНУ АГЕНЦИЈУЗА МУЗИЧКУ ДЕЛАТНОСТ КОД АПР

23. мај 2016.
Muzičari

Власници агенција за музичку делатност (предузетник или правно лице) су у обавези у смислу члана 199. став 3. Закона о раду и члана 2. и 4. Посебног колективног уговора о радном ангажовању естрадно-музичких уметника у угоститељству - ПКУ ("Службени гланик РС", бр. 23/15) да са естрадно-музичким уметницима и извођачима које ангажују у естрадно-музичким програмима закључују типске уговоре о извођачком раду (делу)..
Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ УГОСТИТЕЉИМА И АГЕНЦИЈАМА

КОЈИ АНГАЖУЈУ ЕСТРАДНО-МУЗИЧКЕ УМЕТНИКЕ И ИЗВОЂАЧЕ

18. мај 2016.
Muzičari

Поштовани,
Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије, као репрезентативни Синдикат у саставу Савеза самосталних синдиката Србије, је на основу члана 246. став 4. Закона о раду са Унијом послодаваца Србије закључио Посебан колективни уговор за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 23/15).
Опширније

ОДЛУКА О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ

11. мај 2016.
Dobra odluka

Ha основу члана 36. став 1. тачка 20, члана 65. и 68, сходно члану 42. став 2. Статута Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије - Београд (Синдикат), Републички одбор Синдиката дана 22.12.2015. године доноси:

ОДЛУКУ О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ СИНДИКАТУ ЗА 2016. ГОДИНУ
1. Овом Одлуком утврђује се висина чланарине Синдикату за наредни период, обзиром да новим Посебним колективним уговором за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача v угоститељству ("Сл. гласник PC", бр. 23/15) - ПКУ - није утврђено плаћањс чланарине преко послодаваца из извођачких хонорара естрадно-музичких уметника и извођача.
Опширније

top